TR     EN     RU
Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

SİSTEM KAPSAMI :

BUDİN AKARCA; 10014 Sokak No : 11 A.O.S.B. 35620 Çiğli-İZMİR yerleşkesinde faaliyet göstermekte olup; Entegre Yönetim Sistemi, bu yerleşkede Flekso ve Rotogravür matbaa mürekkeplerinin tasarımı, üretimi ve satışını kapsar şekilde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının tüm şartları ve diğer uygunluk yükümlülükleri gereklilikleri planlanarak tasarlanmıştır. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri kurulan entegre yönetim sistemi tasarlanırken dikkate alınmıştır.

POLİTİKAMIZ ;

Faaliyetlerimiz gerçekleştirirken, yasal mevzuat ve Entegre Yönetim Sistemi;

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

  • TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Standartları şartlarına bağlı kalarak;

  • Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında, öngördüğümüz risklerin değerlendirilmesi ve bu risklere uygun aksiyonların belirlenmesi ile, hedeflerimize sorunsuz ulaşmayı,

  • Müşteri taleplerini zamanında, eksiksiz ve en iyi kalitede karşılamayı ve bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı,

  • Kaynakların uygun ve dikkatli kullanımı ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı,

  • En büyük değerimiz olan çalışanlarımızın, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli organizasyonel yapıyı, alt yapıyı ve sistemleri oluşturmayı ve sürekli olarak geliştirmeyi,

  • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını doğru belirleyip, en kısa sürede karşılayarak çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini ve motivasyonlarını arttırmayı, firma içi çalışan memnuniyetini sürekli hale getirmeyi,

  • Ürün yaşam döngümüz kapsamında gerekli değerlendirmeleri yapmayı, atıklarımızı kaynağında azaltmayı ve ayrıştırmayı ve bu sayede geri kazanım oranını arttırmayı sağlamayı,

  • Uygunluk yükümlülüklerini belirlemeyi ve tam uyumu

Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm ilgili taraflara taahhüt ederiz.”

Rotogravür MürekkepleriFlekso MürekkepleriLaklar ve Katkılar
pitikare web tasarım