Skip links

Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

Budin Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. Şti. 2008 yılından itibaren ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahiptir ve bu esaslara göre üretim yapmaktadır. Yüksek kalitede ve kullanıcıya özel ürünler ile müşteri odaklı yapımız bizi sürekli iyileştirmeye yönlendiren temel noktamızdır.

İyi yetiştirilmiş ve teknolojiye uyumu sağlanmış uzman bir ekip tarafından üretilen Budin konsantre boyaları kalite sürekliliğindeki en temel neden; kaliteli hammadde kullanımı ve üretimin her aşamasında laboratuar ile koordineli olarak konsantre boya (masterbatch) üretiminin gerçekleştirilmesidir. Üretilen her Budin konsantre boyalarının (masterbatches) şahit numunesi; 1 yıl muhafaza edilmektedir. Konsantre boya (masterbatch) geliştirme konusunda faydalı olan bu yöntem; konsantre boya (masterbatch) kalitesinin sürekli gelişmesi ve standart hale gelmesinde etkin rol oynamaktadır. Diğer yandan, müşterilerine karşılaştığı sorunlarda doğru ve net bilgi iletmeyi ilke edinen Budin, konsantre boya (masterbacth) bilgi bankası ile daha iyi hizmet verme olanağı bulmaktadır.

Budin olarak temel kalite anlayışımız müşteri istek ve beklentileri karşılamak, sürece yansıtmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmektir. Buna ek olarak Kalite Yönetim Sistemine entegre olarak kurulmuş ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Entegre Yönetim Sistemi standart şartları ile yasal gereklilikler çerçevesinde çevre mevzuatı ve İş Sağılığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak yürütmektedir.

Budin’de çevre yönetimi için sistematik bir yaklaşım ve sürdürülebilirlik esas alınarak olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile yaşam döngüsü içerisinde doğal kaynakların etkin kullanımı sağlanmaktadır. Yürütülen faaliyetler sırasında oluşan atıkların kaynağında azaltılması, ayrıştırılması, geri dönüşümü ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi yasal gereklilikler çerçevesinde çevre mevzuatına uygun olarak yürütmektedir.

Faaliyetlerimizle ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere OHSAS 18001 İş Sağlığı veGüvenliği Yönetim Sistemi kurulmuştur. Olağan ve olağan dışı operasyonlardan kaynaklanan kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan risk değerlendirmeler sürekli güncel tutulmakta olup olası tehlikelere karşı özel yangın söndürme sistemiyle donatılmıştır. Tüm riskleri kapsayan acil durum planları mevcuttur. Her ay düzenli olarak yapılan tatbikatlar ile sistemlerin çalışması ve güvenilirliği test edilmektedir.
Budin; Entegre Yönetim Sistemi doğrultusunda sürekli gelişim anlayışı ile çalışan tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemekte ve personelin sürekli gelişimini gerekli analiz, plan ve programlar ile sağlamaktadır. Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygunluğunu periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirmekte, üst yönetimce gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamakta, ulusal ve ilgili uluslararası mevzuat ve standartlara uymakta ve teknolojik gelişmeleri takip ederek süreçlerini sürekli iyileştirmektedir.

Belgelerimiz

function mycustom_wp_footer() { document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) { gtag('event', submit, { 'event_category': forms, 'event_label': BudinKimya, 'value': 10 }); }, false ); }